Posts Tagged ‘Samir Kopas’

Kázeň 7.9.2014

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 7.9.2014
Kázal: Samir Kopas
Biblický text: Matúš 22, 37-40

Nahrávka MP3: Kazen_20140907_Samir.mp3 (16 MB)
 

0:00

Duchovná slepota

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 6.4.2014
Kázal: Samir Kopas
Biblický text: List Židom 12, 18-24

Nahrávka MP3: Kazen_20140406_Samir.mp3 (15 MB)

 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo