Posts Tagged ‘Pavel Procházka’

O rozsievačovi

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 8.2.2015
Kázal: Pavel Procházka
Nahrávka MP3: Kazen_20150208_Prochazka.mp3 (11 MB)

0:00

Živá viera

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 2.3.2014
Kázal: Pavel Procházka
Biblický text: List Rimanom 12,9-21
Nahrávka MP3: Kazen_20140302_Prochazka.mp3 (12 MB)
 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo