Diakonia

Diakonia je praktickou odpoveďou na biblickú výzvu „Miluj blížneho svojho!“

Metodisti boli od počiatkov známi ochotou pomôcť, citlivosťou a praktickými prejavmi Božej lásky.

 

Náš zbor je zapojený do diakonickej služby niekoľkými spôsobmi:

  • varením alebo výdajom polievky pre bezdomovcov v rámci projektu platformy Kresťania v meste,
  • finančnou či materiálnou podporou sociálne slabších rodín,
  • zberom šatstva pre núdznych
  • osobným poradenstvom v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo