Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Každú nedeľu sa o 10:00 stretávame na spoločných bohoslužbách. Hoci nemajú pevnú liturgickú formu, viacnásobnému návštevníkovi neunikne ich ustálená štruktúra. V úvode po krátkej modlitbe spolu s hudobníkmi chválime Boha v piesňach. Po nich je priestor na svedectvá a kázeň na základe prečítaných textov z Biblie. Nasledujú modlitby, dobrovoľná zbierka, oznamy a požehnanie. Cez školský rok je počas kázne pripravený program pre deti, po „našom“ besiedka. Raz do mesiaca slávime Večeru Pánovu, prijímame chlieb a víno na pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.

Skupiny cez týždeň

Okrem nedeľných bohoslužieb sa k modlitbám za Petržalku a naše potreby stretávame aj počas týždňa. Muži sa stretávajú flexibilne, podľa svojich možností,  ženy sa schádzajú v stredu o 18,00 v zborových priestoroch. Skupiny sú učeníckeho charakteru a sú otvorené pre všetkých.

Tento čas je určený k spoločnému čítaniu Písma, zdieľaniu sa o našich životoch, modlitbám a rozhovorom. V skupinách čerpáme povzbudenie a rast vo viere, je na nich priestor k vzájomnej službe a k príprave k svedeckému životu.

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo