Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Každú nedeľu sa o 10:15 stretávame na spoločných bohoslužbách. Hoci nemajú pevnú liturgickú formu, viacnásobnému návštevníkovi neunikne ich ustálená štruktúra. V úvode po krátkej modlitbe spolu s hudobníkmi chválime Boha v piesňach. Po nich je priestor na svedectvá a kázeň na základe prečítaných textov z Biblie. Nasledujú modlitby, dobrovoľná zbierka, oznamy a požehnanie. Cez školský rok je počas kázne pripravený program pre deti, po „našom“ besiedka. Raz do mesiaca slávime Večeru Pánovu, prijímame chlieb a víno na pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.

Nové miesto našich bohoslužieb: Panenská 12, Bratislava – Staré Mesto (vchod medzi veľkou bránou Evanjelickej cirkvi metodistickej a kozmetickým salónom)

Stretnutie cez týždeň

Okrem nedeľných bohoslužieb sa k modlitbám za Bratislavu, Slovensko a naše potreby stretávame aj počas týždňa. Tieto stretnutia majú učenícky charakter a sú otvorené pre všetkých. Tento čas je určený k spoločnému čítaniu Písma, zdieľaniu sa o našich životoch, modlitbám a rozhovorom. V skupinách čerpáme povzbudenie a rast vo viere, je na nich priestor k vzájomnej službe a k príprave k svedeckému životu. V prípade záujmu sa prosím ozvite na zborový email – ecmpetrzalka@gmail.com

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo