Podpora zboru

Podpora zboru

Číslo nášho zborového účtu je 2665250097/1100.

 

Podpora kazateľky a služobníkov

Kazateľku a služobníkov v cirkvi môžete podporiť príspevkom na bankový účet v ČSOB číslo 4010842891/7500.

Každý zamestnanec cirkvi má pridelený vlastný variabilný symbol:

Kopas Gabriella, var. symbol: 8020
Sirkovský Ľuboslav, var. symbol: 8008
Sirkovský Vojtech, var. symbol: 8009

 

Ostatní služobníci ECM

 

Podpora SKP

Službu Strediska kresťanskej pomoci môžete podporiť prostredníctvom:

potravinovej zbierky,

darovaním stravných lístkov,

príspevku na číslo účtu:

2937957257/0200,
variabilný symbol: 555 441

IBAN: SK34-0200-0000-0029-3795-7257

BIČ: SUBASKBX

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo