Podpora zboru

Podpora zboru

Číslo nášho zborového účtu je 2665250097/1100.

VS 10: desiatok

VS 12: misia

VS 500: Fond nájmu

 

Podpora kazateľky a služobníkov

Kazateľku a služobníkov v cirkvi môžete podporiť príspevkom na bankový účet v ČSOB číslo 4010842891/7500.

Každý zamestnanec cirkvi má pridelený vlastný variabilný symbol:

Kopas Gabriella, var. symbol: 8020

Ostatní služobníci ECM

 

 

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo