Misia

2014_Impact_ECM_Gessayova_20jun_019
Petržalka je mestská časť Bratislavy s vyše 105 tisíc obyvateľmi.

Veríme, že Boh miluje každého človeka – či už tomu verí alebo nie. Ako kresťania sme  Božími vyslancami, ktorí nesú do sveta dobrú správu: milujúci Boh je blízko.

Práve to je našou správou pre obyvateľov Petržalky.

 

 

2014_Impact_ECM_Gessayova_21jun_184

 

  • Chceme byť miestom, kde je každý prijatý taký aký je.
  • Chceme byť miestom uzdravenia a slobody.
  • Chceme byť miestom, kde každý môže nájsť odpovede na svoje otázky.

Našou misiou je podeliť sa o to, čo sme sami našli: CESTU, PRAVDU A ŽIVOT.

 

 

 

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo