Zrelosť

Zrelosť, zodpovednosť, proaktívnosť – tieto tri slová boli kľúčové v zvesti uplynulej nedele (Ef 4,11-24).

Apoštol Pavol sa vo svojich listoch netajil tým, že Cirkev Ježiša Krista má fungovať ako zdravé rastúce telo. Keďže telo sa skladá z jednotlivých údov a orgánov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a podporujú, aj Cirkev potrebuje všetky svoje orgány a údy funkčné a zdravé.

zrelost1

Keď sa pozeráme na svoje povolanie k nasledovaniu Krista, je jasné, že k jeho naplneniu potrebujeme premieňať svoju myseľ Božím Slovom, aby sme rástli v poznávaní Krista a podobali sa neho stále viac. Práve z tohto dôvodu nás Božie Slovo vyzýva k osobnej zodpovednosti za svoj rast (ktorý potom prispieva aj k rastu Tela), ale aj k proaktívnosti (alebo sa vám možno viac páči slovo samoiniciatívnosť) v službe.

Všimnite si, že nejde o “prázdne a samoúčelné aktivity”, ako sa niektorí domnievajú. Jedným zo znakov zrelosti Kristových nasledovníkov je osobné prijatie poverenia hlásať evanjelium svojim životom: vo svojej rodine, v okruhu známych, v práci, pri tom, ako si žijeme svoj každodenný život. Život učeníka je zrkadlom Krista pre tento svet. Keď hovoríme o zrelosti, zodpovednosti a proaktívnosti kresťana v službe, tak myslíme presne na toto. Na mieste, kde žiješ, pracuješ a máš vzťahy, si Kristovým vyslancom. Nepotrebuješ prosiť o Jeho zvláštne poverenie byť svetlom a meniť tento svet, nepotrebuješ ani čakať na zvláštne pozvanie milovať nemilovaných, nakŕmiť hladujúcich, ponúknuť modlitbu tým, ktorí trpia…. a zoznam pokračuje, možnosti sú takmer nevyčerpateľné.

Poverenie a pozvanie si už dostal – sú v Božom Slove. Vykroč o schod vyššie a prijmi zodpovednosť za oblasť kde žiješ alebo slúžiš! (Pokračovanie nabudúce…)

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo