Deň 1: Prímluvca – 1Ján 2,1

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.

Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého.

Kresťania po celom svete začínajú obdobie 40 dní pôstu, prípravu na Veľkú noc.

My sa počas tohto obdobia nechceme sústrediť na to, čo si odoprieť, ale skôr na to, čím sa kŕmiť. V pôstnom čítaní každý deň až po Veľkú noc sa sústredíme na jedno z mien Ježiša Krista, nášho záchrancu.

Dnešné slovo hovorí, že Ježiš je náš obhajca, ktorý sa za nás prihovára pred Otcom. Ale nemýľme sa: Ježiš nás neobhajuje tým, čo sa nám v živote všetko podarilo. Jediné, čo “hovorí” v náš prospech je JEHO obeť. On namiesto nás umieral, za nás znášal trest a v jeho vzkriesení máme nádej večného života.

To Jeho skutky a Jeho obeť na golgotskom kríži zaplatili všetky naše hriechy. Preto Ján píše, snažte sa nehrešiť, ale keby sa niečo predsa len stalo, Ježišova obeť to pokrýva.

Ďakuj mu dnes za túto milosť a jeho reč obhajoby!

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo