Päť kameňov Dávida

Minulú nedeľu mala Maťka výborné a povzbudivé slovo o prekonaní strachu a Dávidovej dôvere v Boha. Keďže sa začal nový školský rok, modlili sme sa za deti, rodičov i učiteľov, aby s ľahkosťou zdolali všetky výzvy a bez strachu čelili všetkému, čo ich čaká.

O Dávidovi nám Maťka prezradila aj to, že do súboja s Goliášom išiel dobrovoľne, pretože vedel, že nejde sám, ten boj je Hospodinov. Keď si vytiahol prak, zo zeme zdvihol 5 kameňov. Ale prečo práve 5? Aký zmysel má toto číslo v Písme?

V Biblii majú čísla svoj zmysel a výpovednú hodnotu. 1 je Boh, 2 Syn, 3 Duch Svätý. 4 je číslom stvorenia, zeme, kým 5 je číslom záchrany, milosti. To, že Dávid mal 5 kameňov nosí v sebe ohromné posolstvo: Boh je Záchranca a má svoj plán. Kedykoľvek vstupujeme do Jeho vecí a pridávame sa k Jeho plánom, máme k dispozícii Jeho milosť a záchranu. Ako nás učila Maťka, Boží prísľub znie: Nenechám ťa, ani ťa neopustím! Veríš Mu?

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo