Deň 9: Dvere – Ján 10,9

Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.

Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Ján 10,9

Pokračujeme v tohtoročných pôstnych čítaniach, v ktorých sa sústreďujeme na mená a tituly Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Jána je jedinečným pohľadom na nášho Spasiteľa. Práve Ján zaznamenáva najviac Pánových výrokov o sebe.

Jedným z nich je aj ten dnešný – Ja som dvere. Čo to znamená?

Znamená to, že  k živému Bohu je možné sa dostať iba cez Ježiša, vierou v Neho. Neexistujú iné cesty – spasení sme iba vierou. A kto verí v Neho, má zabezpečený vstup, prechod i starostlivosť. Tým, ktorí veria v Ježiša a prijmú Jeho zástupnú obeť, budú žiť s Bohom večne (Ján 3,16).

Ty si už vstúpil cez tieto dvere?

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo