Deň 8: Vysloboditeľ – Rímskym 11,26

Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.

Rímskym 11,26

 

Poslaním Krista, Pomazaného, bolo navrátiť slobodu, ktorú človek stratil. Pre Adamov hriech, ktorý je zjavne prítomný v každom človeku, sme nevládli sami sebe. Stratili sme schopnosť slobodne sa rozhodovať – vládli nám naše túžby, sebecké motívy a podobné sily vedúce preč od Boha.

V Kristovi – teda ospravedlnení pre Jeho obeť – sme získali slobodu od hriechu. Vďaka Kristovi aj ty môžeš žiť nový život – v slobode.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo