Deň 6: Kristus – Matúš 1,16

Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Matúš 1,16

 

Dnes používame ´Kristus´ ako vlastné meno alebo priezvisko Ježišovo,  ale ide o titul. Kristus je grécka forma hebrejského titulu Mesiáš a znamená ´pomazaný´. V Starej zmluve označoval Bohom zasľúbeného záchrancu (iné označenia: spasiteľ, vykupiteľ) židovského národa i celého ľudstva.

Označenie Ježiša za Krista (Mesiáša) znamená prepojenie Starej a Novej zmluvy, pokračovanie Božieho diela záchrany človeka. Ak nazývaš Ježiša Kristom, vyznávaš, že On je ten, ktorého Boh mnohokrát sľúbil, v Ňom sú všetky zasľúbenia áno a amen (2 Korintským 1,20), teda v Ňom sa naplnil Boží plán, cez Neho prišla záchrana, odpustenie hriechov a možnosť vrátiť sa k Bohu.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo