Deň 36: Syn Boží

Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ján 1,49

Natanael okúsil pri osobnom stretnutí s Ježišom, že v Ňom sa skutočne naplnili všetky predpovede o Mesiášovi. Boh aj tebe ponúka osobné stretnutie. Dovoľ mu dotknúť sa tvojho života, aby si aj ty “na vlastnej koži” okúsil(a), že Ježiš je Boží Syn.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo