Deň 33: Obeta Bohu príjemnej vône

Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.

Efezským 5,2

 

Začiatok tejto myšlienky čítame v predchádzajúcom verši: Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske. Život a smrť Ježiša Krista bolo dokonalým stvárnením samotného Boha. Dokonca On sám povedal: Kto videl mňa, videl Otca. Otec a ja jedno sme.

Ak máme žiť ako on a napodobniť Boha, aj my sa máme vydávať jeden za druhých, milovať Boha a milovať blížneho. Žiť v láske znamená vzdať sa seba. Takáto obeť má “príjemnú vôňu” pred Bohom.

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo