Deň 32: Skala

…a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

1 Korinťanom 10,4

 

Apoštol Pavol v tejto kapitole poukazuje na príbeh putovania Božieho ľudu púšťou, kde Boh znovu a znovu zázračne preukázal svoju milosť, záchranu a starostlivosť. Oblak, more, duchovný pokrm a nápoj, to všetko sú prejavmi Božej milosti, ktorá sprevádzala Izrael, a takisto sprevádza aj nás dnes.

V 2. knihe Mojžšovej 17 čítame o scéne, keď zo skaly vytryskla voda, a tú Pavol nazýva duchovným nápojom. Presne tak, ako Ježiš pri studni hovoril Samaritánke, že On dáva živú vodu (Ján 4). Jeho ponuka stále platí.

Pristúp aj ty dnes k skale, z ktorej tečie živá voda, k prameňu vody, prúdiacej k večnému životu (Ján 4,14)

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo