Deň 31: Vzkriesenie

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť.

Ján 11,25

Život s Bohom sa začína rozhodnutím veriť. Začína teda tu v pozemskom živote, ale život v Ňom je už začiatkom toho večného života. Preto Ježiš hovorí na tomto mieste: “Kto verí vo mňa bude žiť, aj keď zomrie.” Je to zvláštne miesto v evanjeliách, kde Ježiš opätovne naznačuje prelínanie fyzického a duchovného (podobný je napríklad jeho rozhovor s Nikodémom v Ján 3).

Viera v Ježiša znamená vstup do spojenia s Bohom. A tak ako bol On vzkriesený, aj tí, ktorí v Neho veria, budú vzkriesení a budú žiť večne s Bohom.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo