Deň 26: Služobník

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.

Marek 10,45

Už starozmluvnom proroctve Izaiáša čítame o trpiacom služobníkovi, ktorý položí svoj život za mnohých. Mesiáš nemal prísť ako oslavovaný kráľ, ale ako ten, kto bude slúžiť a milovať. A podľa jeho vlastných slov  nikto nemiluje viac ako ten, kto položí svoj život za druhého.

Ďakuj mu dnes za jeho obeť – výkupné za teba.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo