Deň 25: Učiteľ

Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia.

Matúš 23,8

 

Ďalším Ježišovým titulom je Učiteľ (v niektorých prekladoch sa používa aj titul Majster). Svojim učeníkom Ježiš zdôrazňoval, že sa nemajú jeden nad druhým vyvyšovať. Jemu jedinému prislúcha postavenie vodcu a Pána.

Učiteľ je vzorom, ktorý učeníci nasledujú a napodobňujú v každom aspekte života. Nasleduješ Ho aj ty?

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Články & kázne

Základné informácie

Adresa:
Kremnická 26, Bratislava, Budova ACK 2
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo