Deň 21: pánov Pán a kráľov Kráľ

 

 

Takéto duplicitné tituly sú typickým pre hebrejčinu. Opakovaním sa v nej vyjadruje spravidla dôraz a stupňovanie. Pán (všetkých) pánov a Kráľ (všetkých) kráľov vyjadruje to najvyššie postavenie, aké je možné medzi pánmi a kráľmi. Iným slovom NAJVYŠŠÍ.

Ježiš, ktorého zástupnú obeť a slávne vzkriesenie oslavujeme na Veľkú noc, je najvyšším Pánom a Kráľom. Jeho vláda nebude mať konca a hranice. Vzkriesením sa začala nová epocha Božej vlády.

Vyvýš dnes v modlitbách i svojich svedectvách Pána pánov a Kráľa kráľov aj ty.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo