Deň 20: Sudca – Sk 10,42

Prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych.

Skutky apoštolov 10,42

Evanjeliá jasne hovoria, že v posledný deň, v deň súdu, sa Ježiš posadí na trón svojej slávy a pred  neho sa všetci postavia. Bude súdiť každého. On sa rozhodne, či zdedíme kráľovstvo (roz. večný život s ním), alebo večné odsúdenie (napr. Matúš 25,31-46).

Nikto z nás by si z toho nemal však vyvodiť záver, že svojimi skutkami si dokáže zabezpečiť alebo kúpiť záchranu. Spasení sme iba z milosti.

Na druhej strane však si musíme uvedomiť aj to, že nominálna zbožnosť (vyznanie Ježiša za Pána, náboženské úkony) nič nezaručuje, pokiaľ nežijeme tak ako žil on (skutky lásky, milosrdenstva). Poslušnosť a nasledovanie Kristovho príkladu je cesta záchrany, ktorá pred Sudcom v ten deň obstojí.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo