Deň 2: Pôvodca a završovateľ našej viery – Hebrejom 12,2

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery.

Hebrejom (Židom) 12,2

 

Ježiš je zdroj, základ, vrchol i posledná končina našej viery. V liste Kolosanom (kap.1) to Pavol vyjadruje nádhernou hymnou o Tom, v ktorom bolo stvorené všetko. On je začiatok i koniec. Alfa i Omega.

Zamýšľame sa nad Ježišovou osobou a rôznymi aspektami Jeho prítomnosti a vplyvu v našom živote.

Kde sa začala tvoja viera? Počutím dobrej správy o spasení v Kristovi. Čím rastie tvoja viera? Jeho slovom, poslušnosťou a tým, že sa viac a viac podobáš Jemu.

V dnešnom stíšení ďakuj Pánovi, že je pôvodcom tvojej viery a bude ťa budovať a premieňať  do poslednej chvíle tvojho života.

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo