Deň 19: Ježiš

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.

Matúš 1,21

Meno Ježiš doslovne znamená, že Boh je záchranca. Aj v Matúšovskom rodokmeni nachádzame toto vysvetlenie: Mária svoje dieťa nazve Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Je zaujímavé, že už tu, na začiatku evanjelia, je zadefinované, že záchrana, ktorú Ježiš predstavoval mala byť duchovného charakteru. Naša záchrana spočíva v odpustení hriechov a zborení múru medzi Bohom a nami.

V liste Filipským Pavol dodáva, že toto meno je nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno … a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.(F 2,9-11) Tento deň príde! Hoci to teraz možno nevidíš vo svojom okolí, ale každým dňom rastie vo svete počet tých, ktorý sa poddávajú menu Ježiš a vyznajú ho ako svojho Pána.

Osláv ho dnes aj ty a vyznaj jeho meno!

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo