Deň 18: Imanuel

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka:

Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. Matúš 1,22-23

(Starozmluvný text, na ktorý sa Matúš odvoláva: Izaiáš 7,14)

V starozmuluvnom texte (Izaiáš) čítame, že narodenie Imanuela bude znamením – konca jednej éry a začiatku novej, v ktorej Boh bude jednať s každým človekom priamo; bude s nami.

Ježišov titul Imanuel je úžasným zasľúbením blízkeho vzťahu. Je zasľúbením, že Boh je na našej strane a že s nami zostáva do konca dní.

Každý nový deň môžeš znovu a znovu žiť s ním, v jeho blízkosti, posilnený jeho prítomnosťou a vernosťou. Aj pre teba platí: Nenechám ťa a neopustím… a Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo