Deň 13: Dobrý a Veľký Pastier – Ján 10 a Židom 13

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.

Ján 10,11

A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,

nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista.

Židom 13,20-21

 

Obraz pastiera, ktorý sa stará o svoje ovce je prítomný tak s Starej ako aj v Novej zmluve. Je symbolom vedenia, starostlivosti, bezpečia, zmyslu, budúcnosti, sily, ktoré Boh ponúka a verne poskytuje svojim deťom.

Ježiš dokonca hovoril, že dobrý pastier je ochotný za svoje ovce obetovať aj svoj život. To činí Ježiša tým Dobrým a Veľkým Pastierom. Vzdaj mu chválu a naplň jeho vôľu aj dnes!

 

 

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo