Deň 7: Uholný kameň – Efezským 2,20

Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.

Efezským 2,20

 

Uholný kameň bol kameňom spájajúcim dva múry. Zjednocuje tak stavbu a je základom pre jej stabilitu.

Ježiš sa stal týmto zjednocujúcim faktorom svojej cirkvi. V liste Efezským píše Pavol kresťanom z rôznych kontextov (Židia, pohania, Gréci, iné národy), že Ježiš zboril akékoľvek múry rozdelenia, preklenul priepasť medzi tými, čo boli blízko a tými ďaleko. Jeho smrť na kríži je jediným prostriedkom zmierenia s Bohom pre všetkých ľudí bez rozdielu.

V Kristovi už niet rozdielu medzi nami, sme noví ľudia.

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo