Deň 12: Boh – Ján 1,1

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ján 1,1

Kresťania od prvých storočí zápasili o správne vyjadrenie ľudskými slovami, v akom vzťahu bol  Ježiš s Bohom Otcom a Stvoriteľom neba i zeme. Diskutovali o miere jeho božskosti, o miere ľudskosti, o jeho reálnom či nereálnom utrpení…

Evanjelista Ján hneď na začiatku svojej verzie príbehu života a diela Ježiša Krista uvádza základnú a najpodstatnejšiu informáciu: Ježiš bol pred stvorením a od počiatku je jedno s Bohom. Islam ho považuje za proroka, judaizmus za rabína. My kresťania veríme, že nebol iba poslom a učiteľom, ale bol stelesnením Božej lásky: Boh prejavil svoju lásku k nám tým, Kristus za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešni. (Rímskym 5,8) Bol to Boží plán, vykonaný samotným Bohom, ktorý prišiel na svet (Slovo sa stalo sa telom…), žil medzi nami (…prebývalo medzi nami…), aby ukázal svoju slávu a umožnil človeku návrat.

Kým je pre teba Ježiš? Keď čítaš jeho slová, uvedomuješ si, že to hovorí BOH sám?

 

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo