Archív: máj 2014

Schopnosť viesť

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 4.5.2014
Kázal: Pavel Makovinyi
Biblický text: 2 Tim 1, 1-8
Nahrávka MP3: Kazen_20140504_Pali.mp3 (14 MB)

 

0:00

Návrat márnotratného syna

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 27.4.2014
Kázal: Martin Mižičko
Biblický text: Lukáš 15,11-32
Nahrávka MP3: Kazen_20140427_Martin.mp3 (9 MB)

 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo