Archív: apríl 2014

Ježiš – záchranca biednych a vyvrheľov

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 13.4.2014
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Lukáš 8, 22-39
Nahrávka MP3: Kazen_20140413_Gabi.mp3 (16 MB)
 

0:00

Duchovná slepota

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 6.4.2014
Kázal: Samir Kopas
Biblický text: List Židom 12, 18-24

Nahrávka MP3: Kazen_20140406_Samir.mp3 (15 MB)

 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo