Archív: február 2014

Kázeň k NTM

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 16.2.2014
Kázala: Gabi Kopas
Svedectvo: Martin Štuk
Biblický text: 1 Pt 2, 9-17, 1 Pt 3, 1-7
Nahrávka MP3: Kazen_20140216_Martin_Gabi.mp3 (11 MB)

0:00

Kresťan, zbor ako prameň živej vody, oáza na púšti

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 9.2.2014
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Exodus 15, 23-27
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140209_Gabi.mp3 (9 MB)
 

0:00

Prorocká služba

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 2.2.2014
Kázali: Českí orli
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140202_Ceski_Orli.mp3 (13 MB)
 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo