Archív: január 2014

Cirkev ako telo Kristovo

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 26.1.2014
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: 1 Kor 12, 12-31 a Kol 1
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140126_Gabi.mp3 (10 MB)

 

0:00

Kto som v Kristovi

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 19.1.2014
Kázal: Pavle Kocev
Biblický text: Fil 2, 5-11
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140119_Kocev.mp3 (21 MB)

 

0:00

Modlitba

kazen_ikona2cb

Nahrávka kázne z 12.1.2014
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Gal 4, 6-7
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140112_Gabi (7 MB)

 

0:00

Základ

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 5.1.2014
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Mt 7, 24-29
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20140105_Gabi (6 MB)
Stiahnite si aj materiál na ďalšie štúdium: V Kristovi…

 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo