Archív: november 2013

ZZP 0.3

one_way

Podľa Pavlových slov náš beh nesmie byť neistý a bez cieľa.

Ako prebieha tvoj typický deň? Nútia ťa okolnosti, termíny a ľudia okolo teba robiť veci podľa ich plánov? Alebo sa ti darí vedome vyberať spomedzi nich tie dôležité, sám si stavať priority a rozhodovať sa podľa svojho určenia a Božieho povolania?

Isteže tvoje zamestnanie je miestom práce – Písmo hovorí, čokoľvek robíte, robte to, ako pre Neho! Čítať ďalej…

Beh s Cieľom

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 24.11.2013
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: 1 Kol 3, 1-3 a 1 Kor 9, 24-27
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20131124_Gabi
 

0:00

ZZP 0.2

time

Svet okolo nás neúprosne vyžaduje náš čas, našu pozornosť, našu energiu. Pamätám sa, že ako dieťa som svoju mamu videla po príchode domov ísť do kuchyne, začať chystať olovrant a potom večeru. Byt sa naplnil krásnymi vôňami, teplom a ja som sedela v kuchyni pri stole, čítala mame nahlas z čítanky, ona ma opravovala…. ale nejako si neviem vybaviť, že by denne prišla domov, poslala ma do izby a povedala: mama si musela doniesť domov prácu, takže sa ticho zabavte, ja musím robiť. Smutná realita dnešnej spoločnosti a rodičovstva. Čítať ďalej…

Kázeň zo 17.11.2013

kazen_ikona2cb

Nahrávka zo 17.11.2013
Kázal: Vojtech Sirkovský
Biblický text: Daniel 7, 13-14 a Zjavenie 1, 7-8
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20131117_Vojto
 

0:00

Zrelosť

zrelost3

Zrelosť, zodpovednosť, proaktívnosť – tieto tri slová boli kľúčové v zvesti uplynulej nedele (Ef 4,11-24).

Apoštol Pavol sa vo svojich listoch netajil tým, že Cirkev Ježiša Krista má fungovať ako zdravé rastúce telo. Keďže telo sa skladá z jednotlivých údov a orgánov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a podporujú, aj Cirkev potrebuje všetky svoje orgány a údy funkčné a zdravé. Čítať ďalej…

Zrelosť, zodpovednosť, proaktívnosť

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 10.11.2013
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Efezkým 4
Nahrávka vo formáte MP3:  Kazen_20131110_Gabi
 

0:00

Kázeň z 3.11.2013

kazen_ikona2cb

Nahrávka z 3.11.2013
Kázala: Gabi Kopas
Biblický text: Fil 3
Nahrávka vo formáte MP3: Kazen_20131103_Gabi

 

0:00

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo