Pravidelné stretnutia

Náš spoločný čas na uctievanie Boha, svedectvá o Jeho skutkoch a modlitby za najrôznejšie potreby v spoločenstve. Zistite, ako to u nás chodí – na jeden klik.

viac info ...

Misia

Boh túži po vzťahu s každým človekom. Zaplatil za hriech, ktorý nás od neho oddeľoval – a má skvelú náladu! A to je príliš dobrá správa na to, aby sme si ju nechali pre seba…

viac info ...

Diakonia

Služba núdznym je našou odpoveďou na biblickú výzvu milovať blížnych. Nechceme sa s nimi deliť len o materiálne veci, ale aj o to najvzácnejšie, čo máme – vieru v Ježiša Krista.

viac info ...

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo